Koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec

Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy kładki pieszo - rowerowej Dębniki - Zwierzyniec w Krakowie wraz z dojściami dla pieszych, dojazdami dla rowerów, pochylniami dla niepełnosprawnych, odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Kładka ma na celu połączenie brzegów rzeki Wisły i umożliwienie przejścia pieszych i przejazdu dla rowerzystów.W internecie pojawiły się artykuły na temat kładki Dębniki - Zwierzyniec. Wiele emocji wzbudza fakt negatywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W obecnej chwili brak jest oficjalnego stanowiska projektantów i nie zostały nigdzie opublikowane wyniki prac projektowych. Potrzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na rzetelną odpowiedź na poniższe pytania:


Dlaczego kładka nie powstanie?
Dlaczego wybrano taką, a nie inną lokalizację kładki?
Dlaczego powstały dwa warianty kładki?
Ile przygotowano wariantów i dlaczego wybrano tylko dwa?
Dlaczego jeden z wariantów zakłada pokaźne pylony?
Dlaczego po prostu nie można zjeżdżać z kładki bezpośrednio na bulwary?
Dlaczego potrzebne są rozbudowane pochylnie i najazdy?
Dlaczego projekt został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a nie z Miejskim Konserwatorem Zabytków?
Dlaczego projekt uzyskał negatywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?
Dlaczego przygotowanie kolejnego wariantu kładki do zaopiniowania przez konserwatora mija się z celem?
Jak miała wyglądać kładka i co przedstawia opublikowany w prasie element analizy widokowej?